PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:18:17 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:18:12 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai08:16:45 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai06:56:42 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai06:41:28 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
6Khách vãng lai04:31:11 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6174
7Khách vãng lai03:57:06 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai03:51:45 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12888
9Khách vãng lai02:58:27 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai02:58:03 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/login.aspx
11Khách vãng lai02:20:39 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai01:55:43 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
13Khách vãng lai00:31:58 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
14Khách vãng lai00:22:30 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
15Khách vãng lai00:21:41 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=328
16Khách vãng lai00:01:51 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
18 11 2018